13.10. w siedzibie hufca odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Celem jego zwołania był wybór delegatów na VIII Zjazd Chorągwi Łódzkiej a także 2 dyskusje. Pierwsza dyskusja dotyczyła miejsca drużyny w hufcu i budowy wspólnoty instruktorskiej, natomiast druga dyskusja dotyczyła składki członkowskiej- sposobu jej zbierania oraz celowości rezygnacji z części składki przysługującej dla drużyny.

Podczas Zjazdu wybrano 4 delegatów na Zjazd Chorągwi Łódzkiej:

hm. Paulina Jabłońska

phm. Marcin Jarzębski

phm. Piotr Sarzała

phm. Emilia Wadas

Kategorie: News