W lutym 1945 roku Komendant Chorągwi Harcerzy powołał Hufiec Łódź-Północ, który obejmował dzielnicę Bałuty i przyległe tereny wchodzące w skład dzielnic Śródmieście i Polesie – od tego momentu zaczyna się nasza historia. Pierwszym komendantem Hufca był Marian Pietrzycki, instruktor II ŁDH-rzy. 25 stycznia 1957 roku została powołana Komenda Hufca Łódź-Bałuty.

Obecnie Hufiec ZHP Łódź-Bałuty działa na terenie dzielnicy Bałuty i miasta Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach swojej działalności organizuje zbiórki dla zuchów i harcerzy, imprezy dla gromad i drużyn, szkolenia kadry, wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Kadrę instruktorską Hufca stanowią osoby o różnym wykształceniu, uprawnieniach i umiejętnościach. W dużej części są to studenci kierunków pedagogicznych, socjologicznych i ekonomicznych. Nasi instruktorzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach dotyczących wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, bezpieczeństwa, organizacji wypoczynku, prowadzenia szkoleń oraz warsztatach rozwijających różne umiejętności.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz