W lutym 1945 roku Komendant Chorągwi Harcerzy powołał Hufiec Łódź-Północ, który obejmował dzielnicę Bałuty i przyległe tereny wchodzące w skład dzielnic Śródmieście i Polesie – od tego momentu zaczyna się nasza historia. Pierwszym komendantem Hufca był Marian Pietrzycki, instruktor 2 ŁDH-rzy. 25 stycznia 1957 roku została powołana Komenda Hufca Łódź-Bałuty. W roku harcerski 1959/60 zrodził się pomysł „Bohatera Hufca”. Był to pomysł nowatorski, bowiem w dotychczasowej tradycji instancje harcerskie nie miały Bohaterów – Patronów. Postanowiono, iż Promieniści zostaną Bohaterami Hufca, przy czym przyjęto formę nazwy „Hufiec Promienistych”, a nie imienia Promienistych. 30 kwietnia 1960 roku, Komendant Chorągwi łódzkiej nadał Hufcowi prawo posiadania sztandaru i nazwę „Hufiec Łódź – Bałuty Promienistych”.

Hufiec ZHP Łódź-Bałuty obecnie działa na terenie łódzkiej dzielnicy Bałuty i miasta Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach swojej działalności organizuje zbiórki dla zuchów i harcerzy, imprezy dla gromad i drużyn, szkolenia kadry, wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Od 1958 roku na ziemiach zachodnich i północnych organizuje obozy harcerskie i kolonie zuchowe. Korzystając ze swoich doświadczeń tworzymy nowe programy i proponujemy uczestnikom wyjazdów rozwijanie różnych zainteresowań.

Kadrę instruktorską Hufca stanowią osoby o różnym wykształceniu, uprawnieniach i umiejętnościach. W dużej części są to studenci kierunków pedagogicznych, socjologicznych i ekonomicznych. Intruktorzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach dotyczących wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, bezpieczeństwa, organizacji wypoczynku, prowadzenia szkoleń, prowadzenia dokumentacji oraz warsztatch rozwijających różne umiejętności.

Zaplecze techniczne Hufca stanowią: ośrodek zuchowy w Świętouściu, baza obozowa w Przewozie, budynek biurowo-magazynowy w Łodzi. Poza tym posiadamy spory zbiór sprzętu obozowego, urządzenia biurowe, sprzęt pływający, audio-video, samochody osobowo-dostawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *