News

Kurs opiekunów prób instruktorskich

Zapraszamy na warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich ⚜ Warsztaty odbędą się 14.04. (sobota) w godzinach 10:00-14:00. Miejscem odbywania się szkolenia będzie siedziba hufca (ul. Wrześnieńska 64, Łódź) i okolice. Na zgłoszenia czekamy do 12.04 (na adres ksibaluty@gmail.com).