Odbył się Zjazd Nadzwyczajny

13.10. w siedzibie hufca odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Celem jego zwołania był wybór delegatów na VIII Zjazd Chorągwi Łódzkiej a także 2 dyskusje. Pierwsza dyskusja dotyczyła miejsca drużyny w hufcu i budowy wspólnoty instruktorskiej, natomiast druga dyskusja dotyczyła składki Więcej…

Festiwal Piosenki Zuchowej „Niepodległa”

Festiwal Piosenki Zuchowej „Niepodległa…” to konkurs piosenki dla gromad zuchowych Hufca Łódź-Bałuty „Promienistych” . Tegoroczna tematyka festiwalu nawiązuje do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasach walk narodowo-wyzwoleńczych piosenki żołnierskie były wyrazem tęsknoty za wolnością , dodawały nadziei, zagrzewały Więcej…

Rozpoczęcie roku harcerskiego

Zapraszamy na Rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2018/2019 6 października od godz. 9:30 do Parku Julianowskiego (przy amfiteatrze) Prosimy o przebranie się po apelu w stroje z epoki! Po odzyskaniu niepodległości wszyscy Polacy troszczyli się o rozwój swojego „własnego podwórka”, przy zachowaniu Więcej…