Czuwaj!

Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wielu z Was chciało by zacząć działać w swoich środowiskach. Dlatego zapraszamy na rozmowy organizacyjne. Oto najważniejsze informacje, które chcemy Wam przekazać przed nimi:

 1. Rozmowy mają na celu: poznanie potrzeb, problemów, pomysłów środowisk w rozpoczętym roku harcerskim, oraz dopełnienie niezbędnych formalności prawnych
 2. Rozmowy organizacyjne będą opierać się na załączonym regulaminie
 3. Na rozmowy organizacyjne zapisujemy na dany dzień całe szczepy; Zapisu dokonuje ustnie komendant szczepu w rozmowie z hm. Zofią Przytyk
 4. Rozmowy danego dnia można rozpocząć najwcześniej od 17:00, a na drużynę przewiduje się 45 minut rozmów
 5. Plany pracy należy przesłać:Namiestnictwo Zuchowe do 7.09. na agdur@tlen.plNamiestnictwo Harcerskie do 2.09. na marzena.pietrasik@zhp.net.pl

  Namiestnictwo Wędrownicze do 7.09. na agn.gieranczyk@gmail.com

  Plany pracy szczepów do 7.09. na lodzbaluty@zhp.pl

 6. Na rozmowy przychodzimy w mundurze oraz przynosimy książkę pracy drużyny za ubiegły rok
 7. Gdy w roku 2018/2019 następuje przekazanie jednostki, powinien przyjść ustępujący drużynowy wraz z nowym
 8. Przed rozmowami organizacyjnymi prosimy o wypełnienie następujących rzeczy (zmniejszy to czas rozmów): arkusz organizacyjny, kalendarz służb (będą one dostępne online na https://lodzbaluty.zhp.pl/), przynieść wypełnioną ankietę (wersja do pobrania; wersja OneDrive)
 9. Rozmowy organizacyjne będą miały formę prezentacji, opartej albo na samodzielnej wypowiedzi (zawierającej poniższe zagadnienia), lub rozmowy opartej na uzupełnianiu arkusza pracy (jego dokładniejszy kształt zostanie zaprezentowany przez phm Marcin Jarzębskiego do 9.09.2018)Oto pytania, na które warto znać odpowiedź przed spotkaniem:
  DRUŻYNY/GROMADY

  Prezentacja w 3 aspektach:

  1. zeszły rok harcerski:

  a. co się udało zrealizować – min. 3 sukcesy

  b. co się nie udało zrealizować – porażki

  c. ile złożono Przyrzeczeń Harcerskich/Obietnic Zucha, ile zdobyto sprawności i stopni/gwiazdek

  d. ocena obozu/kolonii

  2. plany na przyszły rok

  a. jakie stawiają sobie cele

  b. najciekawsze działania – min. 2

  c. polityka kadrowa – jak drużynowy zamierza pracować z kadrą

  3. drużynowy – jak zamierza się rozwijać przez

  a. zdobywanie stopni

  b. udział w kursach, warsztatach

  c. jego udział w imprezach

  SZCZEPY
  1. Zeszły rok
  a. co się udało zrealizować – sukcesy
  b. co się nie udało zrealizować – porażki
  c. Ocena obozu
  2. Plany na przyszły rok
  a. jakie stawiają sobie cele
  b. najciekawsze działania
  c. polityka kadrowa – jak szczepowy zamierza pracować z kadrą
  d. przyszłoroczny obóz
  3. jednostki – omówiona pokrótce każda
  a. spełnienie warunków koniecznych do działania jednostki
  b. kadra drużyny, potencjalny następca drużynowego
  c. mocne strony jednostki
  d. problemy jednostki
  4. szczepowy – jak zamierza się rozwijać przez
  a. zdobywanie stopni
  b. udział w kursach, warsztatach
  c. jego udział w imprezach

Kategorie: News