Przewóz to miejscowość położona w okolicach Bytowa (około 20 km), na pięknym Pojezierzu Kaszubskim. Miejsce naszych obozów znajduje się właściwie pomiędzy Przewozem, a Studzienicami, bezpośrednio nad jeziorem Kłączno.

 

Dojazd:
Od drogi Chojnice-Bytów (nie dojeżdżając do Bytowa) w prawo na Studzienice i Sominy, w Studzienicach w prawo na Przewóz. Po około 2 km w prawo w drogę leśną w stronę jeziora Kłączno.

lub

Od drogi Kościerzyna-Bytów w miejscowości Półczno w lewo na Osłąwa-Dąbrowa i Studzienice, w Studzienicach na Przewóz.

 

W Przewozie obozy odbywają się już od wielu lat. Harcerzy pociąga tutaj przede wszystkim piękno okolicy i prawie zupełnie dziki las. Atrakcją jest też wspaniałe rynnowe jezioro polodowcowe.

Teren jest w zasadzie nie zagospodarowany, gdyż nie jest to stała baza naszego hufca. Zwykle organizujemy tutaj zgrupowania obozów harcerskich. Każdy z podobozów rozbity jest w pewnej odległości od części gospodarczej, co powoduje, że uczestnicy czują się bardziej samodzielni. Namioty rozstawione są w środku sosnowego lasu, nad brzegiem jeziora. Ponieważ okolica jest słabo zaludniona, woda w jeziorze jest bardzo czysta. Fakt ten podkreśla obecność różnych gatunków ryb oraz, co obecnie rzadko spotykane, sporej ilości raków.

 
 
 

Uczestnicy obozów mieszkają w harcerskich namiotach typu „dycha”. Śpią zazwyczaj na kanadyjkach (chyba, że zastęp, w ramach pionierki, wybuduje sobie prycze), mają do swojej dyspozycji półki na plecaki i przedmioty codziennego użytku. Ponadto harcerze budują sobie inne przydatne sprzęty, ogradzają obozy i stawiają bramy. Początkującym obozowiczom pewne trudności mogą sprawić typowo biwakowe warunki sanitarne. Codzienne mycie odbywa się w namiotach sanitarnych, a wody dostarcza studnia oraz jezioro. Jako WC służą typowe obozowe latryny oraz eko-kabiny. 

 

Całe zgrupowanie korzysta z jednej kuchni polowej. Poza nią, w części gospodarczej, znajdują się magazyny żywności, sprzętu, polowa stołówka, namioty dla kadry obsługującej zgrupowanie oraz namiot lekarski. W życiu obozowym pomagają ratownicy WOPR, lekarz, pielęgniarka, zaopatrzeniowiec, kwatermistrz i kucharki. W kuchni pomagają także zastępy służbowe harcerzy. O porządek w obozach i ciekawe zajęcia dbają instruktorzy, każde środowisko samo wybiera sobie komendanta podobozu, programowca i oboźnego.

 
 
 

Okolica sprzyja typowo harcerskiej aktywności. Można tutaj organizować ciekawe gry i biegi terenowe oraz wycieczki. Pobyt uatrakcyjniają częste kąpiele w jeziorze, oczywiście pod czujnym okiem ratownika. Daje się odczuć niesamowita pomysłowość harcerzy. Organizowana jest nauka strzelania (przy współudziale koła LOK z Bytowa), budowane są szałasy, często odbywają się "noce pod gwiazdami". Aby nie utracić kontaktu z cywilizacją, czasami wędrujemy na do Studzienic, a nieraz nawet do Bytowa. Przewóz - to typowe miejsce zgrupowań harcerskich, zapewniające wszystkie atrakcje obozowego życia. Nie sposób się tu nudzić, dlatego tak chętnie odwiedzają go nasze drużyny.

 
 

Zapraszamy wszystkie szczepy i drużyny, które chcą zorganizować obóz swojego środowiska.