Zadaniem Zespołu Metodycznego jest wpieranie programowe i merytoryczne drużyn działających
w naszym Hufcu.

W skład zespołu wchodzą (w nawiasie wyszczególniono jakim pionem dana osoba się zajmuje):

Szef zespołu- hm. Agnieszka Gierańczyk (drużyny wędrownicze); agnieszka.pawlak@zhp.net.pl

oraz członkowie:

pwd. Marzena Pietrasik (drużyny harcerskie)

hm. Dobromir Gierańczyk (drużyny starszoharcerskie)

pwd. Marcin Jarzębski (gromady zuchowe)

pwd. Piotr Sarzała (gromady zuchowe)

phm. Jarosław Wykrota (drużyny harcerskie)