Zadaniem Zespołu Metodycznego jest wpieranie programowe i merytoryczne drużyn działających w naszym Hufcu.

W skład zespołu wchodzą (w nawiasie wyszczególniono jakim pionem dana osoba się zajmuje):

Szef zespołu- hm. Agnieszka Gierańczyk (drużyny wędrownicze); agnieszka.pawlak@zhp.net.pl

oraz członkowie:

phm. Dominika Adamus (gromady zuchowe)

pwd. Joanna Hasińska (drużyny specjalności wodnej, drużyny harcerskie)

pwd. Marzena Pietrasik (drużyny harcerskie)

pwd. Adam Bucholc (gromady zuchowe)

hm. Dobromir Gierańczyk (drużyny starszoharcerskie)

pwd. Marcin Jarzębski (gromady zuchowe)

pwd. Piotr Sarzała (gromady zuchowe)

phm. Jarosław Wykrota (drużyny harcerskie)